Ny stadsdel på klassisk mark

Äntligen utvecklar vi nya Farsta med siktet inställt på tusentals trivsamma bostäder och arbetsplatser i unika Telestaden, där människor och olika kulturer kan mötas.
 
När vi bygger är vi måna om att behålla områdets klassiska karaktär samtidigt som vi förbereder för framtiden och allt det som den större utvecklingen av Farsta möjliggör.

telestaden_framtiden2

En hållbar stadsdel ger hög livskvalitet för alla

Vi på Ikano Bostad och Rikshem vill omvandla detta redan existerande område så resurseffektivt och hållbart som möjligt, utan att tumma på kulturhistoriska värden. Därför planerar vi för nybyggnation, inbjudande torg och gröna stråk med full respekt för befintliga och blåklassade kulturbyggnader. Vår mission är att skapa en levande stadsdel med vackert blandad bebyggelse, där förskolor och skolor står sida vid sida med bostäder, kontor och där handel, restauranger och ett rikt kulturliv kan frodas i framtiden.

Vänd mot vattnet

När bostäderna byggs länkas Farsta härligt nog även mer mot vattnet och naturområdena runt Drevviken. Tillsammans med Stockholm stad och Trafikverket undersöker vi just nu möjligheten att koppla ihop Telestaden ytterligare med Drevviken via broar över Nynäsvägen.

Tidslinje

1962

Första inflyttning sker i Vitsand

1968

Fröken ur: 1968 ändras tekniken och kopplas till atomuret i Farsta

1969

Dagens “blåklassade byggnader” byggs. Arkitekterna tilldelas Sveriges mest prestigefyllda pris för arkitektur och design, Kasper Salin-priset

1993

Televerket byter namn till Telia

2015

Ikano Bostad och Rikshem tillträder som ägare till Telestaden

2016

Detaljplan för den nya stadsdelen påbörjas

2017

Telia flyttar från området. April: Familjebostäder flyttar in

2018

Augusti: Stockholm Stad samlar sin konstproduktion till Telestaden. November: Attendo, flyttar in och driver äldreboende SITE flyttar in i Konstverket

2019

Januari: Teleststaden får en egen busshållplats. Mars: CCAP flyttar in i Hallen.

2020

Augusti: Polismyndigheten flyttar in

2021

December: Flex Fitness öppnar gym i Telestaden

2022

Juni: Första detaljplanen vinner laga kraft, Vitsand Norra. Juli: Första Telestadendagen hålls med Allsång i Farsta. Oktober: Teletornet rivs

2023

Maj: Exploateringsarbeten (gata och ledningar) påbörjas. Juni: Telestadendagen hålls andra året i rad med Allsång i Farsta.