Kulturhistorisk kuriosa

Där Telestaden byggs har möten mellan människor skapats i ett halvt sekel. Under lång tid tillhörde området Televerket, som haft såväl huvudkontor som labb här. Det karakteristiska tornet användes som direktförbindelse till tornet vid Telefonplan och LM Ericsson. Trevåningshusen på Mårbackavägen, numera Mårbackagatan, ritade av Bengt Hidemark och Gösta Danielson, belönades 1969 med Kasper Salin-priset.

telestaden_historia

Området har fått sin prägel av Televerkets anläggning som uppfördes i olika etapper från 1962- 1972. När vi på Ikano Bostad och Rikshem utvecklar Telestaden är vår ambition att skapa en modern och varierad stadsdel och samtidigt bevara dess kulturhistoriska värden. Byggnaderna i Telestaden är alla klassade av Stadsmuséet som skyddsvärda i olika grad, vilket vi tar hänsyn till vid upprustning och utbyggnad. Även mycket av utemiljön kommer att bevaras, med markbeläggningar och växter.

Vitsand och Teliatornet

När Televerket skulle omlokaliseras från innerstan 1962 började man med laboratorie- och utvecklingsverksamheten som placerades i Vitsand. Området består av så kallade skivhus som står vinkelrätt mot Nynäsvägen. Byggnaderna har bland annat huserat det ljudlaboratorium som var inspelningsplats för Fröken Ur. Tidigare fanns här också det klassiska landmärket för Farsta – Teliatornet – som använts för att testa radiolänkutrustning.

Blåklassade hus i Mårbacka

1969 flyttades även Televerkets huvudkontor till Farsta och Mårbackavägen. För ändamålet ritade arkitekterna Bengt Hidemark och Gösta Danielsson byggnader med tre eller fyra våningar i sammanbyggda kvarter.
Arkitekterna tilldelades det prestigefyllda Kasper Salin-priset för sin design och idag är husen ”blåklassade”, en märkning som Stadsmuséet endast tilldelar byggnader med synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Det innebär att de inte får förvanskas när de görs om utan kommer omvandlas till nya verksamheter där den rustika känslan vårdas och utvecklas med varsam hand.

Kasper Salin-priset för arkitekturen

1969 belönades trevåningshusen på Mårbackavägen med Kasper Salin-priset, ett pris som varje år delas ut av Sveriges Arkitekter för att uppmärksamma ett byggnadsverk eller en grupp byggnader av hög arkitektonisk kvalitet.
Priset, som är ett av Sveriges mest prestigefyllda, instiftades år 1962 på grundval av en donation från Stockholms stadsarkitekt Kasper Salin. I motiveringen lyftes bland annat fram hur Hidemark och Danielsson skapat “fattbara samband” samt att “varje utrymme” fått en egen identitet.

Historiska byggnader som utvecklas varsamt

Stadsmuséet har klassat Televerkets förvaltningsbyggnader i Farsta som kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Mårbacka är blåklassat, vilket är den högsta klassificeringen och omfattar byggnader med synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Dessa får inte förvanskas när de görs om till bostäder och kommer därför i stor grad omvandlas till verksamheter där den rustika känslan från de historiska byggnaderna vårdas och utvecklas med varsam hand.
Även de högre husen längs Nynäsvägen klassas som kulturhistoriskt värdefulla, om än med en lägre klassificering vilket medger viss försiktig frihet vid upprustning och utbyggnad.