Konstverket bidrar till att sätta en kreativ prägel på Telestaden

Förutom bostäder hittar du även arbetsplatser och kontor för företag och organisationer i Telestaden. Det höjer den generella servicenivån och främjar en mångfald av verksamheter i området. Ett exempel på det är de kulturella näringar som redan etablerats och bidrar till ett rikt kulturutbud.

telestaden_konst

Konsthuset och andra kreativa näringar i området

Konstnärernas kollektivverkstad (KKV) och SITE flyttade i mitten av 2018 in i Konsthuset i Telestaden. Produktionsplatsen Konstverket, på hela 3 700 kvadratmeter, är en ny arena för samtida konstproduktion och tvärkonstnärliga samarbeten inom bildkonst, scenkonst och formgivning.

KKV är ett initiativ som sedan 1970-talet tillhandahållit verkstäder för professionellt yrkesverksamma konstnärer. Inom ramen för KKV produceras mycket av den offentliga konsten i Stockholmsområdet. SITE är ett produktionshus och plattform för professionell samtida scenkonst. Tanken är att du som bor i området ska kunna ta del av Konsthusets utbud av kurser, öppna workshops i ateljéerna och glädjas åt förhandsvisningar.

Gympahallen förvandlas till en flexibel yta för kreativa konstarter 

Organisationen ccap flyttade in i Telestaden under våren 2019 i den nu 650 kvm stora idrottshallen i Hus O. Här verkar ccap som dansstudio under ledning av Cristina Caprioli. Dansstudion producerar koreografi i form av föreställningar, installationer, filmer, publikationer, utställningar och andra aktiviteter.